Czasopismo „Nauki Ekonomiczne” figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.). Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201146. Liczba punktów za lata 2022-2023: 40. Od stycznia 2024 r. liczba punktów: 20. Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości.


 

Czasopismo „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej. Kwartalnik międzynarodowy” figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.). Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 200155. Liczba punktów za lata 2022-2023: 70. Od stycznia 2024 r. liczba punktów: 40. Przypisane dyscypliny naukowe: nauki medyczne; nauki o zdrowiu.


Informujemy, iż czasopismo „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej” funkcjonuje na nowej domenie: www.ltcn.eu


Czasopismo „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.). Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201131. Liczba punktów za lata 2022-2023: 40. Od stycznia 2024 r. liczba punktów: 20. Przypisane dyscypliny naukowe: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o rodzinie; nauki o kulturze i religii, historia.


Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.). Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 493375. Liczba punktów za lata 2022-2023: 70. Od stycznia 2024 r. liczba punktów: 40. Przypisane dyscypliny naukowe: nauki o rodzinie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; pedagogika; psychologia; stosunki międzynarodowe.


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku
Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, pok. B4
email wydawnictwo@mazowiecka.edu.pl
Uczelnia
Akademia Mazowiecka w Płocku
Plac Dąbrowskiego 2
09-402 Płock
tel.: (24) 366 54 21
O platformie:
Copyright 2023 by Akademia Mazowiecka w Płocku
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP